Welkom

Van harte welkom op de site van de politieke partij  “Partij Renkumse Dorpen” (PRD). Deze lokale partij is opgericht op 12 december 2013.

Wij zijn onze partij gestart met een fris team met eigentijdse ideeën en ambities. Op 19 maart 2014 hebben 1069 burgers uit de gemeente Renkum gekozen voor de Partij Renkumse Dorpen. Dankzij deze stemmen is vol overtuiging één zetel in de gemeenteraad behaald. Met 54 stemmen extra had de Partij Renkumse Dorpen zelfs aanspraak gemaakt op de derde restzetel. Er was dus bijna een tweede zetel verworven ! Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat.

Alle door de PRD ingebrachte stukken, zowel naar aanleiding van de raadsagenda als op eigen initiatief buiten de raadsagenda om, treft u aan onder de button “documenten PRD”.

Korte nieuwsberichten

Aanbieden PMD-afval (20 januari 2017)
Op verzoek van de Partij Renkumse Dorpen (PRD) heeft het College van B&W toegezegd, dat er duizenden haken aan lantaarnpalen bevestigd zouden worden, zodat de zakken gevuld met plastic (PMD-afval) daaraan opgehangen kunnen worden. Een en ander is amper nagekomen. Vandaar de kritiek van de PRD (zoals verwoord in het Afvalbeleidsplan – lantaarnpaalhaken 2017), waarin de PRD aangeeft dat er in de uitvoering veel te weinig is gedaan.

 

Ongelijke voorwaarden gebruik ruimten voormalig kloostergebouw Renkum (20 januari 2017)
De Partij Renkumse Dorpen (PRD) verwijt het College van B&W ongelijke voorwaarden te stellen aan het mogen gebruiken van de ruimten van het voormalig kloostergebouw aan de Utrechtseweg in Renkum. Zodoende werden de mensen van het te komen papiermuseum benadeeld t.o.v. de Stichting Slak, die zorgt voor huisvesting van kunstenaars. Lees meer: Papiermuseum NIET Slak WEL.

Renkum heeft de beste papieren
Enkele weken  geleden heeft de Werkgroep Papiermuseum Renkum voorafgaand aan  de raadscommissie Bedrijvigheid een presentatie gegeven over het papiermuseum.  Eerder ontvingen de raadsleden het Inspiratieboek m.b.t. hetgeen de Werkgroep met het museum beoogt. Dit boek was en is ook te zien op de betreffende website (www.papiermuseumrenkum.nl).  Wij verwijzen nu naar de opgenomen tekst in het Inspiratieboek (zie eindnoot) over de naamsbekendheid van een gemeente in relatie tot een lokaal onderwerp.
Een gemeente doet er goed aan zijn naamsbekendheid te koesteren. Het levert aanzien, interesse en extra toerisme op. Het is een aanjager voor de lokale economie en zorgt voor een onderscheidende positie ten aanzien van andere plaatsen en regio’s. Zo beïnvloedt een positieve associatie met een streek of locatie je keuze voor specifieke producten zelfs als je er nog nooit geweest bent. Denk bijv. aan: Schoonhoven Zilverstad, Goudse stroopwafels, Zeeuwse Babbelaars, Delfts Blauw, Makkums Aardewerk, Arnhem Modestad en Overbetuwse appels.
Door middel van marketing wordt veel creativiteit en geld gespendeerd aan de ‘branding’ van een streek- of plaatsnaam. Met als doel: zet jezelf op de kaart.
Het bijzondere van Renkum is dat dit alles niet bedacht hoeft te worden. De ingrediënten voor een goede naamsbekendheid zijn namelijk al beschikbaar: Het product is er, de binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig. Het heeft zelfs een eigen gezegde: ‘Renkum heeft de beste papieren’. Letterlijk en figuurlijk. De laatste stap moet echter nog worden gemaakt. Namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum naar buiten toe.
Het Papiermuseum zet Renkum letterlijk op de kaart. Dat geldt natuurlijk ook al voor de aanwezige papierfabrieken in zowel Renkum als Heelsum.

Jeugdgemeenteraad (februari 2016)
Van links naar rechts: Marit Janssen en Danne-Mei Schimmel en Laura Landsman. Zij vertegenwoordigden in de Jeugdgemeenteraad van 26 februari jl. de PRD en werden tijdens een tweetal vooraf door ons georganiseerde bijeenkomsten begeleid door Jan Koelewijn en John Bartels.

DSC_0154 kl

Uitbreiding parkeermogelijkheid De Oude Herbergh te Oosterbeek (februari 2016) In de nazomer van 2014 heeft het college een brief ontvangen van Restaurant De Oude Herbergh met het verzoek tot een blijvende oplossing te komen omtrent parkeerbehoefte en verkeersonveilige situaties ter plaatse. Een reactie van het college is tot nog toe uitgebleven. De PRD heeft het college verzocht alsnog met betrokkenen  om de tafel te gaan zitten. De PRD heeft het college meegegeven dat een parkeervoorziening aan de overzijde van De Oude Herbergh aan de Valkenburglaan zou kunnen worden. Wanneer deze een natuurlijke uitstraling heeft, afgezet met bijvoorbeeld een lage beukenhaag dan zou het uitstekend in de groene omgeving passen.

Terugblik onthulling presentatie Renkumse Klooster (december 2015)
In maart 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van de PRD het college verzocht de fundering van het voormalige Renkumse Klooster zichtbaar te houden voor de bevolking. De restanten van het klooster kwamen in het zicht bij werkzaamheden aan de Dorpsstraat afgelopen winter. Het resultaat daarvan kan in ogenschouw worden genomen. De onthulling van de gestapelde stenen van de fundering van het voormalig klooster vond plaats op woensdagmiddag 16 december jl. aan de Dorpsstraat in Renkum tegenover de Nieuweweg, nabij de parkeerplaatsen aldaar.

Na afloop van de onthulling van het monument werd gezamenlijk koffie gedronken bij  de  Oude  Post  in Renkum. Tijdens dat informeel samenzijn vertelde de heer Mink de Vries, dat het monument ook een rol kan spelen in de Rijndevotieroute Arnhem – Rhenen. In Nederland leven nog twee zusters van de Moderne Devotie kloosters waar het Mariaklooster uit 1405 destijds ook deel van uitmaakte.

Bezoek delegatie van de Jongerenraad (november 2015)
Een delegatie van de Jongerenraad bezocht op 23 november onze fractievergadering. Het was leuk Philippe-Jan Ramondt en Philip Gebben te ontmoeten en te spreken. In voorkomende gevallen zullen we de Jongerenraad benaderen aan de PRD een advies uit te brengen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRD ziet leesbaarheid tekst Monument Joan Beuker graag hersteld
(oktober 2015)
Het “Joan Beuker” monument, gelegen op de hoek van de Groeneweg en de Utrechtseweg, herinnert aan de mede-grondlegger van de krantenpapierfabriek van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen te Renkum. De fabriek te Renkum aan de Neder-Rijn bestaat thans onder de naam Parenco. De onthulling van het monument ter nagedachtenis aan Joan Beuker (1862 – 1925), die als directeur van Van Gelder Zonen en als gemeenteraadslid en wethouder veel voor de Gemeente Renkum heeft betekend, vond plaats in augustus 1928. De PRD heeft geconstateerd dat de tekst bij het monument onleesbaar is geworden en heeft het college schriftelijk verzocht om het monument te herstellen, zodat de oorspronkelijke tekst weer leesbaar wordt en heeft daarbij verwezen naar een dekkingsmogelijkheid, te weten het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor het uitvoeren van  renovatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan monumenten.