Bouke Verhaagen

Ik ben Bouke Verhaagen. Als architect ben ik veel bezig met de leefomgeving van mensen. Ik vind het heel belangrijk dat er in onze fantastisch mooie gemeente zorgvuldig wordt omgegaan met de leefomgeving van alle Renkumse dorpen.
Dat betekent dat ik mij vooral wil bezig houden wijzigingen bestemmingsplannen en de invloed er van om de leefomgeving en de belangen van omwonenden wil steunen als dat nodig is.
Ook moeten plannen van bewoners voor de leefomgeving door de gemeente worden gesteund en daar moet geld voor beschikbaar zijn.
Verder moet er de komende jaren nu echt begonnen worden om de landgoederen van onze gemeente te herstellen.
Het plan ligt er en het is hard nodig om onze gemeente voor ons zelf en bezoekers aantrekkelijk te houden.