Raadsstukken PRD 2018

Raadsvergadering 19 december 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Vragenuurtje raadsvergadering 19 december 2018 – Privacy Balie Gemeentehuis
 2. Motie kerkenvisie 2019 gemeente Renkum
  – Info Kerkenvisie
 3. Motie papiermuseum CDA PRD

Raadsvergadering 28 november 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken

Raadsvergadering 31 oktober 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Commentaar begroting PRD 2019 – 31 oktober 2018
 2. Amendement Muziekkorpsen 31-10-2018
 3. Amendement Schoolzwemmen 2018-2019
  31-10-2018
 4. Amendement Second Opinion Personeelsbeleid 31-10-2018
 5. Amendement Inwonersinitiatieven Groenstructuurplan en Monumenten
  31-10-2018
 6. Amendement OZB 2019 31-10-2018
 7. Motie Huis van Renkum PvdA-GL-D66-PRD 31 oktober 2018
 8. Motie Nieuw te bouwen woningen 31-10-2018
 9. PRD Motie Inloopvoorzieningen Oosterbeek, Heelsum en Wolfheze
  31-10-2018 (002)

Raadsvergadering 26 september 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Commentaar PRD Perspectiefnota 2018
 2. Vragenuurtje 26 september 2018 – communicatie

Raadsvergadering 27 juni 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Standpunt PRD m.b.t. Voorjaarsnota 2018

Raadsvergadering 31 mei 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Amendement formatieplaatsen wethouders Renkum 2018 – 2022
 2. Commentaar PRD Coalitievorming & Collegeakkoord
 3. Motie Consultatie Coalitieakkoord 2018

Raadsvergadering 30 mei 2018
Coalitieakkoord en benoemingen
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken

Raadsvergadering 27 maart 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

Raadsvergadering 28 februari 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Motie behoud kerkgebouwen 2018 PRD – PvdA
 2. Motie behoud van openbaar groen 3B4-Zuid 2018
 3. Motie bouwplan Movieraterrein 2018
 4. Motie nieuwbouw school Renkum PvdA PRD GL D66
 5. Visie PRD Nieuwbouwschool Hogenkampseweg te Renkum

Raadsvergadering 31 januari 2018
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD: