Raadsstukken PRD 2014

Raadsvergadering 17 december 2014
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Vragenuurtje raadsvergadering 17 december 2014 Fundamenten Klooster
 2. Bijlage: Wat een geluk -zichtbare fundamenten oude klooster 2014
 3. Standpunt PRD Locatie Bibliotheek Renkum 2014

Raadsvergadering 26 november 2014
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Herinrichting Europaplein en Dorpsstraat Renkum – Eindversie Visie PRD 2014
 2. Motie CDA-PRD-mantelzorgers in relatie tot de kostendelersnorm 26 novem…
 3. Amendement APV 2015

Raadsvergadering 5 november 2014 (behandeling najaarsnota 2014 en begroting 2015)
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Uitgesproken tekst PRD m.b.t. de Najaarsnota 2014 en de Begroting 2015
 2. Motie PRD Fietspad Reyerscamp Wolfheze 5 november 2014

Raadsvergadering 29 oktober 2014
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken m.b.t. de PRD:

 1. Vragenuurtje raadsvergadering 29 oktober 2014 – Autisme (slotversie)
 2. Kritiek PRD & uitslag stemming raadsvoorstel Vertrekarrangement 29-10-2014
 3. Motie Lokale Ombudsman Sociale Domein 29-10-2014 van GL-D66-PRD

Raadsvergadering 24 september 2014
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken m.b.t. de PRD:

 1. MBP 2014 PRD Uitgesproken versie 24 september 2014
 2. Motie Borgen Publieke Verantwoording bij Regionalisering CDA-PRD-RZS 24 september 2014

Raadsvergadering 25 juni 2014
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken m.b.t. de PRD:

 1. PRD-VVD-amendement monumenten 28 mei 2014 – in stemming gebracht
 2. Commentaar PRD op de Voorjaarsnota
 3. Vragen PRD tijdens vragenuurtje raadsvergadering

Raadsvergadering 28 mei 2014:
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken m.b.t. de PRD:

 1. Commentaar op de Jaarrekening 2013 – 28 mei 2014
 2. Veiligstellen Locatiemogelijkheid Theehuis
 3. Visie PRD m.b.t. de waarde van graven met een historisch karakter
 4. Tekst PRD tijdens vragenuurtje raadsvergadering

Raadsvergadering 23 april 2014:
Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.
Hieronder rechtstreeks de stukken m.b.t de PRD:

 1. Commentaar PRD Coalitieakkoord 2014-2018 Veranderend Renkum Slotversie 23 april 2014
 2. Wijzigingsvoorstel Benoeming Wethouders 2014-2018 d.d. 23 april 2014