Theo Modderkolk

Ik ben Theo Modderkolk, woonachtig in Heelsum.
In de afgelopen vier jaar, dat ik als steunfractielid van de Partij Renkumse Dorpen functioneerde en als lid van de commissie Inwoners mijn rol vervulde, heb ik het gevoel gekregen, dat ik ondanks de grote afstand toch wat heb kunnen betekenen voor de Renkumse inwoners.
Het is wat mij betreft van groot belang, dat de PRD het initiatief neemt tot het gaan organiseren van inwoners in democratische buurt-, wijk- en dorpsverenigingen. De inwoners moeten daar dan de (financiële) middelen voor beschikbaar krijgen, zodat zij daadwerkelijk betrokken worden en zich nog meer verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving. Het gaat dan naast de fysieke aspecten ook over de wijze waarop wij mensen met elkaar samenleven en aandacht hebben voor de zorg voor elkaar.
De behoefte aan ontmoetingsplekken is groot. Mensen zoeken nu eenmaal graag andere mensen op om hun activiteiten, ideeën, wensen en zorgen mee te kunnen delen en doen dat graag op laagdrempelige, gezellige ontmoetingsplekken.
Als PRD zullen wij blijvende aandacht houden voor initiatiefgroepen, die op een creatieve wijze leefbaarheid, integratie en duurzaamheid willen bevorderen.