Raadsstukken PRD 2021

Raadsvergadering 30 juni 2021
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.
Ingediende vragen door de PRD (agendapunt 5):
–   Vragenuurtje Wodanseck PRD 30 juni 2021
–   Vragenuurtje Rechtmatigheid PRD 30 juni 2021
We zijn blij dat de door ons ingediende motie “gemeentelijk dorpsgezicht” door de raad unaniem is overgenomen, waar hier alles over is te lezen.
–   Het Commentaar PRD n.a.v. de perspectiefbrief van BW 2021 als opmaat naar de Begroting 2022 (agendapunt 8).

Raadsvergadering 26 mei 2021
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder vindt u de stukken ingebracht door de PRD:
Commentaar PRD op het raadsvoorstel BP wijziging Hartenseweg 7 te Renkum

Toelichting op ons commentaar:
Wi
j zijn blij voor onze inwoners: geen woning aan Hartenseweg 7 !
De Partij Renkumse Dorpen heeft vooraf uitvoerig met bewoners van de Hartenseweg gesproken, beleidsstukken doorgenomen en zinvol gelobbyd. Uit onze inventarisatie bleek namelijk dinsdagavond dat er onder de gemeenteraadsleden nog geen meerderheid tegen het raadsvoorstel tot Wijziging Bestemming Hartenseweg 7 in Renkum was. We hebben woensdagochtend nog met succes gelobbyd om toch een meerderheid te krijgen. Dit heeft woensdagavond geleid tot het wegstemmen van het raadsvoorstel Wijziging Bestemming Hartenseweg 7 te Renkum. We zijn blij dat uiteindelijk een meerderheid van de raad tegen het voorstel heeft gestemd, ieder natuurlijk met eigen argumenten. Een aantal raadsleden verweet gebrek aan beleid als oorzaak van deze onduidelijke keuze, maar dat vinden we niet juist. De PRD heeft diverse argumenten aangedragen om aan te geven dat er juist wel bestaand beleid is (dus niet bouwen) en het voorstel van het College alleen daarom al onjuist was.

Raadsvergadering 28 april 2021
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.
– Motie (verworpen) mede ingediend door de PRD : de PRD spant zich in om voor het zomerreces o.a. duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn voor de leefkwaliteit van de inwoners van Wolfheze en voor zover mogelijk helderheid te geven over de dekking van de lasten voor de gemeente Renkum Agendapunt 7 Motie vreemd PRD GB CDA mbt spooronderdoorgang Wolfheze-VERWORPEN

Raadsvergadering 1 april 2021 (vervolg raadsvergadering van 31 maart 2021)
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.
– Motie (aangenomen) mede ingediend door de PRD: een hartenkreet inzake financiële steun van het rijk aan gemeenten: Motie vreemd PRD VVD GL Fractie Streefkerk PvdA D66 mbt financiële steun van het rijk aan gemeenten-AANGENOMEN

Raadsvergadering 31 maart 2021
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

Raadsvergadering 24 februari 2021
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

Extra raadsvergaderingen op 10 en 11 februari 2021
Op woensdag 10 februari 2020 om 20.00 uur vond er een extra raadsvergadering plaats in verband met introductie, kennismaking, benoeming en beëdiging van de heer M. Sandmann, nieuwe wethouder. Deze digitale raadsvergaderingen waren live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda’s, de raadsstukken en de weergaven van 10 februari 2020.
Klik hier voor de agenda’s, de raadsstukken en de weergaven van 11 februari 2020.

Raadsvergadering 27 januari 2021
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

Extra raadsvergadering 20 januari 2021
Op woensdag 20 januari 2021 om 20.00 uur vond er een extra raadsvergadering plaats.
De burgemeester van Renkum, mevrouw Schaap heeft  deze extra raadsvergadering uitgeschreven op verzoek van de fracties van GroenLinks, VVD en PvdA die nu samen een minderheidscoalitie vormen in de gemeenteraad van Renkum.
Tijdens die extra raadsvergadering heeft de door de burgemeester van Renkum begin december 2020 aangestelde verkenner, de heer Toon van Asseldonk, een toelichting gegeven op het advies wat hij aan de verschillende partijen heeft gegeven.
Tevens hebben de drie fractievoorzitters van GroenLinks, VVD en PvdA  hun toelichting op dit advies gegeven. Ook deze raadsvergadering was te volgen via de live stream. Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.