Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden:

André de Gelder, voorzitter
Maarten Nijeboer, secretaris
Erwin van Wonderen, penningmeester
Esther Verdonk, algemeen lid

Het bestuur streeft er naar om extra bestuursleden te werven. Er is nog veel werk te doen op het gebied van ledenwerving en publiciteit, contact met de fractie, permanente campagne en extra taken in verkiezingstijd.