Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit twee leden:

Martijn Oomkes, voorzitter en secretaris;
Hans Hageman, vice-voorzitter en penningmeester.

Het bestuur streeft er naar om twee extra bestuursleden te werven. Er is nog veel werk te doen op het gebied van ledenwerving, publiciteit en websitebeheer, contact met de fractie, permanente campagne en extra taken in verkiezingstijd.

Voor een goed verloop van de interne organisatie van de Partij is een Huishoudelijk Reglement (voor de tekst klik hier: Huishoudelijk Reglement juli 2019) opgesteld .
Ook is een privacyreglement (voor de tekst klik hier: PRD Privacy Reglement) vastgesteld.